Ny gång- och cykelväg ska öka trafiksäkerheten i Rottne

Vecka 17 börjar bygget av en ny gång- och cykelväg genom Rottne centrum till rondellen på Växjövägen. Där ska den ansluta till den gång- och cykelväg som Trafikverket bygger från Rydet mot Brittatorp.

Den nya gång- och cykelvägen ska öka trafiksäkerheten i centrum som idag är utformad på ett sätt som gör det svårt att förstå var i gatan olika trafikslag ska hålla till.

Det är den befintliga gångbanan på den norra sidan av Löpanäsvägen, sträckan mellan gamla smalspåret och rondellen på Växjövägen, som ska byggas om och breddas. Det innebär att delar av befintlig gångbana etappvis kommer att vara avstängd. Hänvisning sker till gångbanan på motsatt sida. Periodvis kan även begränsad framkomlighet för biltrafik förekomma.

Arbetet finansieras tillsammans med Trafikverket som parallellt med Växjö kommuns arbeten bygger ny gång- och cykelväg från Rydet i väster, via rondellen på Växjövägen, till en bit norrut mot Brittatorp. Totalt blir det omkring 2 kilometer ny och mer trafiksäker gång- och cykelväg.

Både Växjö kommuns och Trafikverkets arbete pågår fram till sommaren 2018.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019