Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Invigning av tunnel på Torparängen

Lördag 2 juni klockan 12 invigs tunneln under Torparvägen, vid Torparängen. Välkommen!

Illustrationen visar vår vision av Torparängen som ligger vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg.

Under våren har tunneln vid Torparängen rustats upp och gestaltats av konstnären Ossian Gustafsson tillsammans med elever från Furutåskolan. Nu är det dags för invigning. Under dagen har du även möjlighet att träffa alla byggaktörer som ska bygga på Torparängen.

Programpunkter 12.00 -15.00

  • Invigningstal av Sofia Stynsberg (M), Ossian Gustafsson, konstnär och Kerstin Norasdotter, lärare Furutåskolan
  • Träffa byggaktörerna och projektledaren för Torparängen och ställ alla dina frågor om projektet
  • Ta chansen och upplev ett av byggprojekten genom VR-glasögon
  • Tävla och vinn fina priser
  • Träffa områdets representant från kolonilottsförening och få tips inför odlingssäsongen

Välkomna!

När: Lördag 2 juni klockan 12.00

Plats: Tunneln under Torparvägen vid Furutåskolan


Bakgrund

Den 10 oktober 2017 utsågs konstnären Ossian Gustafsson att gestalta och smycka tunneln under Torparvägen som en del av stadsutvecklingsprojektet Torparängen. Tanken med utsmyckningen är att göra tunnelrummet tydligare med ett tema som hämtar inspiration från omgivningarnas rika växtlighet. Tunneln ska upplevas som en trygg och säker plats samt vara tillgänglig för alla. Under arbetets gång har Ossian involverat elever från Furutåskolan som fått karva symboler i träbitar som en del av gestaltningen.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022