Vision klar för nästa etapp av Bäckaslöv

Bäckaslöv etapp 2. Bild: Mandaworks

Bild: Mandaworks

Idag presenterades visionen för etapp 2 av Bäckaslöv i Växjö, området som sträcker sig från söder och västerut ner mot Norra Bergundasjön.

Nästa etapp innehåller nya bostäder, kontor och handel. Som ett första steg bjuder Växjö kommun in till markanvisningstävling för de två första tomterna. Tävlingen vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur området kan exploateras. Tomterna är på cirka 25 000 kvadratmeter respektive 15 000 kvadratmeter.

- Med Bäckaslöv knyter vi samman Söder med Arenastaden och Centrum. Det är en unik stadsdel som har alla förutsättningar att erbjuda en hög livskvalitet. Här får de boende närhet till både natur, kultur och handel, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

De som vinner erbjuds att skriva ett så kallat optionsavtal med Växjö kommun som bland annat innebär att företaget under en viss tid kan förhandla med kommunen om förutsättningar inför bygget. Tomterna beräknas kunna tillträdas i slutet av september 2019.

- Växjö kommun vänder sig till ett brett antal aktörer verksamma inom fastighetsbransch, upplevelsebranschen, handel och service. Vi ser gärna att flera aktörer går samman och bildar starka team för ett framgångsrikt genomförande, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare Bäckaslöv

Just nu pågår även planering av huvudstråket som ska byggas och bli en central gata och förbinda Bäckaslöv med Storgatan. Detta sker via en ny tunnel och bro, under respektive över järnvägen.

Tidplan markanvisningstävling Bäckaslöv:

  • December 2018: aktörer lämnar in sin intresseanmälan
  • Februari 2019: Växjö kommun ger besked om vilka som går vidare i tävlingen
  • Augusti 2019: aktörerna lämnar in sitt slutgiltiga förslag
  • September 2019: Växjö kommun ger besked om vilka som vunnit tävlingen
  • September 2019: aktörerna kan tillträda tomterna

Bäckaslöv etapp 2 (visionsbild) , 4 MB.
Bäckaslöv etapp 2 (visionsbild) , 2 MB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2018