Tävling om två nya kvarter i Bäckaslöv

Bäckaslöv etapp 2 vision. Bild: Mandaworks

Bild: Mandaworks

Växjö kommun bjuder in till markanvisningstävling för två unika tomter i den nya stadsdelen Bäckaslöv.

Tävlingen omfattar två kvarter, Bäckaslöv 1 och Infanteriet 1, som ligger invid Söderleden. Tomterna är på cirka 25 000 kvadratmeter respektive 15 000 kvadratmeter.

De båda kvarteren bildar entré till den nya stadsdelen och här finns möligheten att utveckla en attraktiv blandning av kontor handel och idrotts- och kulturlokaler. Fullt utbyggd beräkknas Bäckaslöv innehålla cirka 1200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1000 elever.

Markanvisningsprocessen består av två steg. I första steget ska intressenterna lämna in sina koncept där en eller flera intressenter samarbetar kring en helhetslösning. Inför steg 2 väljs ett antal koncept ut att utveckla sina idéer. Tomterna beräknas vara klara för tillträde hösten 2019.

Markanvisning - vad är det?

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och på givna villkor ensam förhandla med kommunen om att köpa ett markområde som kommunen äger för att sedan bebygga området. Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2019