Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Asfalteringsarbeten i Växjö

Under veckorna 32 och 33 utför Växjö kommun större asfalteringsarbeten på Vallviksvägen, Vallviksrondellen, Söderleden samt på Fagrabäcksvägen.

Vallviksvägen, Vallviksrondellen och Söderleden

Begränsad framkomlighet råder på grund av asfaltering på Vallviksvägen, Vallviksrondellen och Söderleden mellan Vallviksvägen och infart till Biskopshagen.

Tider när arbetet utförs

9 augusti - 10 augusti
16 augusti - 17 augusti

Påverkan i området

Trafiken regleras med vakt och det kommer även tidvis råda enkelriktning i östlig färdriktning på Vallviksvägen. Risk för köbildning särskilt morgon och kväll.

Fagrabäcksvägen

På grund av asfalteringsarbete är Fagrabäcksvägen mellan Norrtullsgatan och Risingevägen avstängd för trafik.

Tider när arbete utförs

13-15 augusti

Påverkan i området

Trafiken leds om via Norrtullsgatan-Östregårdsgatan-Risingevägen och omvänt. Det råder under denna tid även begränsad framkomlighet på Fagrabäcksvägen mellan Risingevägen och Fagrabäcksrondellen och trafiken regleras med vakt på sträckan. Risk för köbildning särskilt morgon och kväll.

Att tänka på när vi utför beläggningsarbeten

  • Följ anvisningar och vägvisning på plats, tänk på att hålla låg hastighet förbi arbetsområdet både för er egen säkerhet och för de som har vägområdet som sin arbetsplats.
  • Håll avstånd till arbetsmaskinerna och arbetsområdet. I samband med utläggningen är asfalten varm och det finns risk för människor och djur att bränna sig.
  • Vänligen, parkera inte fordon och annan utrustning där vi arbetar eller leder om trafik.
  • Var vaksam på kanter, ojämnheter och hinder som kan förekomma under arbetet.
  • Undvik att gå, cykla eller köra bil på den nylagda asfalten till den har svalnat. Asfalten kan i värsta fall dra med sig klister in i bostaden eller färga av sig på plattor/stenar på tomten.

Tack för visat tålamod och hänsyn!

Karta över Vallviksvägen, Vallviksrondellen och Söderleden.

Kartbild över Vallviksvägen, Vallviksrondellen och Söderleden

Karta över Fagrabäcksvägen

Kartbild över Fagrabäcksvägen
  • Heldragen röd linje = avstängt
  • Streckad röd linje= flaggvaktsreglering
  • Blå pilar= omledningsväg
Senast uppdaterad: 8 mars 2022