Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Storgatan byggs om för ökad framkomlighet

Med start vecka 34 och fram till årsskiftet 2018/2019 bygger Växjö kommun om stora delar av Storgatan för att öka framkomligheten för buss, cykel och bil.

Arbetet på Storgatan rör sträckan mellan Liedbergsgatan och Samarkandsrondellen och innefattar nedan delar:

  • Vi bygger om och målar bussfiler på Storgatan (sträckan mellan Vikingarondellen och Samarkandsrondellen) för att göra det snabbt och smidigt att ta sig fram med buss
  • Vi förenklar och gör det säkrare för cyklister att ta sig fram på Storgatan, bland annat genom att bygga nya cykelöverfarter.
  • Vi bygger om och tillför körfält i korsningar med mycket trafik, bland annat nytt vänsterkörfält i korsningen Storgatan/Arabygatan (körriktning Söderleden).

Påverkan under byggtiden

Arbetet är stort och framkomligheten i området kommer att vara mycket begränsad under hela byggtiden.

För att ta del av och hålla dig uppdaterad om aktuella trafikstörningar, besök vaxjo.se/trafikstorningar.

För mer information om påverkan på kollektivtrafiken, besök Länstrafiken Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 8 mars 2022