Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö Vipers samarbetar med Nivika Fastigheter AB

Växjö Vipers har nu nått en överenskommelse med företaget Nivika Fastigheter AB som planerar att bygga nya spelplaner, restaurang, förskola och hyresrätter i direkt anslutning till Fortnox arena, på Arenastaden.

Projektet omfattar en ny byggnad innehållande nya spelplaner för de allra yngsta, restaurang och matsal i anslutning till A-hallen, mingelyta, omklädningsrum, rehabfaciliteter och förskola. Utöver ovanstående kommer det byggas hyresrätter alternativt studentlägenheter. Bostäderna kommer att förvaltas av Nivika Fastigheter AB och resterande lokaler kommer drivas av Växjö Vipers genom sitt bolag, Växjö Innebandyarena AB.

Nu påbörjas projekteringen och därefter ska en bygglovsansökan skickas in.
Byggstart beräknas till hösten 2019.

Bakgrund

För ett antal år sedan köpte Växjö innebandyarena AB (VIAB) mark av Växjö kommun för att bygga Fortnox Arena. I detta markköp finns ett område som ännu inte är bebyggt som motsvarar ytterligare en fullstor innebandyplan/idrottshall. I februari 2018 presenterade VIAB sina utvecklingsplaner för Fortnox Arena vilket Växjö kommun var positiva till. VIAB har nu hittat en byggaktör som de vill genomföra detta projekt tillsammans med och har tecknat en avsiktsförklaring med Nivika Fastigheter AB. Förutom bygglov krävs även kommunala beslut om bland annat driftsbidrag. De utökade idrottsytorna gör att en del av Vipers verksamhet i andra idrottshallar kan flyttas till Fortnox arena, vilket i sin tur ökar utrymmet för andra idrotter i dessa idrottshallar.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022