Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Vi bygger cykelparkeringar i Centrum

För att skapa bättre förutsättningar för att parkera cyklar i Centrum kommer Växjö kommun under hösten, att bygga cykelparkeringar med plats för fler än 250 cyklar i centrala Växjö. Nya ställ kommer att byggas på flera olika platser samtidigt som några gamla ställ kommer att bytas ut för bättre funktion.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022