Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Begränsad framkomlighet Storgatan/Arabygatan

I morgon tisdag påbörjas ett arbete med trafikljusen samt asfaltering i korsningen Storgatan/Arabygatan. Arbetet innebär att trafikljusen under tiden kommer vara ur funktion.

Det kommer vara möjligt att köra i korsningen men framkomligheten blir begränsad de nästkommande veckorna. Växjö kommun uppmanar biltrafikanterna att vara försiktiga i korsningen och om möjligt välja en annan väg. För att minska påverkan på trafikflödet kan det förekomma visst nattarbete under arbetstiden.

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018