Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fler parkeringar för ett attraktivt och tillgängligt centrum

Spetsamossen öppnas upp för fler parkeringsmöjligheter intill Växjö centrum. Växjö kommun erbjuder 156 nya parkeringsplatser för den som önskar ta bilen till stadskärnan i Växjö.

Karta parkering Spetsamossen

Till följd av byggnationer i Växjö centrum har antalet parkeringar minskat, något som många trafikanter fått erfara under det gångna året. För att möta efterfrågan öppnar nu Växjö kommun upp Spetsamossen som ett nytt alternativ till de som vill parkera intill Växjö centrum. Spetsamossens parkeringsplatser blir avgiftsfria med en uppställningstid på max 24 timmar.

Senast uppdaterad: 12 november 2018