Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny hämtplats för sand

På Stinavägen 7 i Växjö ligger den nya lokalen för hämtning av sand. Sanden finns placerad i
Svevias lokaler och är gratis.

Fastighetsägare ansvarar själva för att röja snö och se till att förebygga halka utanför den egna fastigheten.

Mer information om snöröjning och Växjö kommuns respektive fastighetsägares ansvar.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022