Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun inför cykelöverfarter

Från och med i dag, måndag den 3 december införs cykelöverfarter i Växjö stad. Den nya trafikregeln införs för att öka säkerheten och underlätta framkomligheten för cyklister i trafiken.

Under hösten har Växjö kommun byggt cykelöverfarter i Växjö stad. Nu blir skyltarna för cykelöverfarter synliga, vilket innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot cyklister på 12 platser i staden. Cykelöverfarter kan liknas vid övergångsställen för gångtrafikanter. Precis som vid övergångsställen gäller ett samspel trafikanter emellan. Cykelöverfarter markeras med farthinder och skylt. Vid cykelöverfarter finns också vägmarkeringar och väjningslinjer.

Mer information om regler för cykelöverfarter.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022