Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Elever delaktiga i nytt cykelprojekt

Andelen barn som cyklar till skolan minskar. Elever från fyra skolor i Växjö kommun kommer därför själva få vara delaktiga i ett nytt projekt som Växjö kommun sätter igång med under nästa år, där hållbart resande och trafiksäkerhet ligger i fokus.

Eleverna kommer få vara med och ta fram aktiviteter, efter att en planerad studie som reder ut varför det blir färre barn som tar cykeln till skolan genomförts. Dessa aktiviteter ska både uppmuntra till cykling och dessutom ge ökad kunskap om trafik och trafiksäkerhet. Eleverna ska få kunskap i hur de ska färdas i trafiken på ett säkert sätt, genom exempelvis anordnade cykeldagar och olika cykelprojekt. Växjö kommun hoppas också på att kunna nå föräldrarna till barnen för att även där kunna uppmuntra till hållbart resande, både för föräldrarna och deras barn. Projektet som kommer pågå under 2019-2020 genomförs av Växjö kommun efter bidrag från Energimyndigheten.

Senast uppdaterad: 11 december 2018