Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fler allmänna parkeringar på kommunhusets innergård

Över 50 nya parkeringar öppnas upp på kommunens innergård i början av 2019. Det blir 51 zon1-parkeringar, fem handikapplatser samt en plats för maxtid på 30 minuter. Befintliga besöksparkeringar till kommunhuset behålls.

Arbetet med att utöka kapaciteten för parkerande besökare till centrum fortsätter och närmast öppnas innergården på kommunhuset upp för allmän parkering i början av 2019. Förberedande arbete som till exempel omskyltning påbörjas den 2 januari och planen är att allmänheten ska kunna nyttja gården för parkering så snart som möjligt därefter.

Parkeringen har två in- och utfarter från Nygatan. Betalning sker via P-appar, men biljett går även att lösa i närliggande P-automater.

Parkeringen har fram tills nu använts för kommunanställda, kommunala förvaltningar, besök och servicefordon. Ett tiotal p-platser kommer att behållas för service- och distributionsfordon.

Mer information månadskort och parkeringszoner

Senast uppdaterad: 8 mars 2022