Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tyck till om kommunal service

Under vecka sex kommer 1 000 slumpvis utvalda invånare i Växjö kommun få möjlighet att tycka till om den kommunala servicen. De utvalda kommuninvånarna kommer få utskick via posten med inloggningsuppgifter till en webbaserad enkät.

Under cirka fem veckor kommer webbenkäten att vara tillgänglig att besvara. Frågeformuläret trycks också som en 8-sidig pappersenkät och skickas ut till dem i urvalet som inte besvarat frågeformuläret via webbenkäten. Enkätundersökningen görs av Indikator med uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med enkätundersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de förväntningar på god service inom gata, park VA och avfallshantering som medborgarna har, eller om det finns delar i verksamheten som har förbättringspotential.

I oktober publicerar SKL den övergripande rapporten, där deltagande kommuner jämförs med varandra och med riket som helhet.

Senast uppdaterad: 4 februari 2019