Södra Järnvägsgatan stängs av

I början av mars kommer vi att påbörja arbetet med att återställa gång- och cykelbanan på Södra Järnvägsgatan samt plantera nya björkar längs sträckan. Arbetet kommer att pågå periodvis under året och vara helt klart 2020.

De första arbetena omfattar sträckan från Södra bantorget ned till Västerbrotorg. Under vecka 9 görs vissa förberedande åtgärder. Vecka 10 kommer Södra Järnvägsgatan att vara avstängd mellan Vallgatan och Värendsgatan. Trafiken leds då om via Vallgatan, Trädgårdsgatan och Värendsgatan. Cyklister och gående kommer att ha möjlighet att passera på södra sidan av Södra Järnvägsgatan under hela perioden.

Under vecka 11 kommer trafiken att släppas på med begränsad framkomlighet längs sträckan. Det kommer att råda begränsad framkomlighet fram till vecka 44.

Mer information om kommande avstängningar finns på vaxjo.se/trafikstorningar.

Omledningsväg vid vägarbete

Röd markering = avstängd sträcka

Blå markering = omledningsväg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019