Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Enkelriktade gator i centrum förlängs

Växjö kommun inför nya trafikregler på Nygatan och Norrgatan. Båda gatorna är sedan tidigare enkelriktade och den sträckan förlängs nu.

Nygatan är idag enkelriktat i västlig färdriktning. Från och med april förlängs sträckan så att även delen mellan Kungsgatan och Linnégatan ingår. Norrgatan är enkelriktad i östlig färdriktning. Från och med april förlängs sträckan så att även delen mellan Kungsgatan och Linnégatan ingår.

Trafikregeln gäller alla motordrivna fordon utom moped klass 2. Alla som cyklar fortsätter att följa de befintliga cykelfälten. Ändringen görs för att öka tillgängligheten i centrum och fördela fordonstrafiken på ett effektivare sätt.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019