Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun överklagar beslutet om att upphäva bygglov av Växjö station och kommunhus

Idag 15 mars meddelade Länsstyrelsen i Kronoberg att de upphäver beslutet om bygglov för Växjö station och kommunhus. Växjö kommun kommer nu överklaga detta beslut.

De synpunkter som lämnats in till länsstyrelsen om utformningen och att det kommer bli betydande olägenheter är inte anledningen till att bygglovet upphävs. Det är istället synpunkterna om parkeringsfrågan, som inte anses vara löst, som är anledningen.

- Vi kommer lösa parkeringsfrågan och förtydliga denna del. Vi kommer överklaga och fortsätta bygget under tiden, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

Senast uppdaterad: 15 mars 2019