Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Parkeringen på Spetsamossen blir avgiftsbelagd

Parkeringen på Spetsamossen blir en avgiftsbelagd zon 2-parkering. I april är området avstängt för att användas som evenemangsyta. Innan parkeringen öppnar igen i maj kommer grusytan att förbättras och anpassas till en tillfällig yta för parkering.

Den provisoriska gratisparkeringen på Spetsamossen invigdes 9 november 2018 på grund av att antalet centrala parkeringsplatser minskat de senaste åren. Beläggningen har varit hög på de cirka 150 parkeringsplatserna.

På grund av det höga användandet måste parkeringsytan nu ses över. Detta görs dels för att öka kapaciteten på parkeringen, men också för att ytan ska bli bättre anpassad till en parkeringsyta. Parkeringen har nu stängts av och kommer under april att användas som evenemangsområde. Innan parkeringen öppnar igen 12 maj kommer grusytan att rustas upp och gångstråken som leder från parkeringsplatsen in mot centrum att förbättras. Inom parkeringsområdet kommer en parkeringsautomat att sättas upp. Parkeringsytorna kommer även att vändas så att antal platser ökar från cirka 150 till 200. Se bild nedan.

Förutom parkeringen vid Spetsamossen blir även befintlig parkeringsyta norr om Ringsbergsvägen en zon 2-parkering. På Solberget och Flintvägen införs p-förbud då vägarna är korta och uppdelade av flertalet ut- och infarter.

Avgifter och tider zon 2

I zon 2 gäller avgift 5 kronor per timme eller 30 kronor per dygn, måndag till fredag klockan 9-18. På lördagar och söndagar är parkeringen gratis. Max parkeringstid 48 timmar eller på vissa parkeringsplatser 3 timmar.

Utformningsförslag parkering Spetsamossen
Senast uppdaterad: 8 mars 2022