Cirkulationsplats byggs i Hovshaga centrum

I slutet av april påbörjas arbetet med att bygga en cirkulationsplats i Hovshaga centrum vid korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen.

I detaljplanen för området har det beskrivits ett behov att se över korsningspunkten Kungsgårdsvägen – Pomonavägen. En förstudie har visat att det bästa alternativet för att uppnå en trafiksäker och attraktiv centrumkärna med kollektivtrafiksangöring och att knyta ihop östra och västra centrumdelarna är att bygga en cirkulationsplats.

Förutom en cirkulationsplats kommer det att byggas nya övergångsställen och cykelpassager. Ytan för busshållplatserna kommer att bli mer funktionella, tillgänglighetsanpassade och förses med väderskydd både för resenärer och cyklar. Det blir även ny, utökad belysning och planteringar på båda sidor av Kungsgårdsvägen och i cirkulationsplatsen.

Korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen kommer att stängas av för biltrafik helt eller delvis under projektet. Mer information om aktuella trafikstörningar i området finns på www.vaxjo.se/trafikstorningar.
Cirkulationsplatsen i Hovshaga centrum kommer att vara färdig i oktober 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2019