Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Stationsparken i Lammhult får nytt utseende

Under vecka 16 påbörjas arbetet med att bygga om stationsparken i Lammhult. Ombyggnationen av parken har föregåtts av diskussioner med Lammhultsborna där de har bjudits in för att ge förslag på vad de skulle vilja se att platsen användes till.

I diskussionerna har det bland annat framförts att det saknas aktivitetsytor för ungdomar och att stationsområdet uppfattas som ett eftersatt och otryggt område. Lammhultsborna ville ha en upprustning av lekplatsen och grönområdet i parken som skulle ge centrum ny attraktivitet.

I stationsparken kommer det nu bland annat att finnas ett utegym, en scen, lekplats med ett stort klätternät och en mindre pumptrack-bana. Odlingslådorna som tillhör projektet Odla kompis kommer att finnas kvar i parken och få en mer tydlig plats.

Invigning av stationsparken kommer att ske 31 augusti i samband med Lammhultsdagen.

Illustration: Tengbom
Senast uppdaterad: 16 april 2019