Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Avstängningar under arbetet med cirkulationsplats i Hovshaga

Nu på måndag, 6 maj, påbörjas arbetet med att bygga om korsningen Kungsgårdsvägen/Pomonavägen i Hovshaga till en cirkulationsplats.

Det innebär att all fordonstrafik i norr/sydlig körriktning leds om via Segerstadsvägen och tillfällig asfalterad omledningsgata.
Busshållplatserna flyttas till tillfälligt läge under hela byggnationen till Björksätravägen. Mer information hittar du på Länstrafiken Kronobergs webbplats. Länk till annan webbplats.Infarten till Pomonavägen kommer att hållas öppen för trafik fram till augusti därefter stängs infarten tillfälligt kortare perioder.

Gående och cyklister omleds, beroende på vart man kommer ifrån, antingen via en tillfälligt grusad cykelbana längs Segerstadsvägen eller via cykelvägen längs med Kungsgårdsvägen på den västra sidan. Från juni kommer det vara extra trångt på cykelvägen vid korsningen Pomonavägen men den kommer att vara öppen. Information om aktuella trafikstörningar finns på vaxjo.se/trafikstorningar.

Tänk på att om möjligt ta annan väg då det vissa tidpunkter kommer vara svårt att ta sig fram.
Arbetet med cirkulationsplatsen kommer att pågå fram till slutet av oktober 2019.

Skissbild över cirkulationsplatsen i Hovshaga
Senast uppdaterad: 8 mars 2022