Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya cykelöverfarter och 496 färre gropar på cykelvägarna – vi sammanfattar cykelåret 2018

Varje år gör Växjö kommun ett bokslut över de insatser som gjorts för att främja cykling i kommunen. Under 2018 var det framförallt de nya cykelöverfarterna som var den stora ”snackisen”. Cykelbokslutet sammanställer även växjöbornas resvanor och statistik från trafikolyckor.

Cykelåret 2018 i korthet

 • Tio nya cykelvägar
 • 1 257 000 cyklister passerade mätstationerna i Växjö stad. Det är en ökning med 4 % sen förra året
 • 1300 elcyklar såldes i cykelbutikerna. Det kan jämföras med 2012 då cirka 30 elcyklar såldes i Växjö
 • 760 nya cykelparkeringsplatser i Växjö centrum
 • Växjö hamnade på plats 14 av 53 kommuner i Cykelfrämjandets granskning av kommuners satsning på cykling, vilket är samma placering som 2017
 • 496 brister i befintliga cykelvägar har åtgärdats. Gropar och höga kantstenar är nu ett minne blott på flera ställen

Barn och ungdomars resvanor

För åttonde gången genomfördes en resvaneundersökning bland elever i årskurs F-6. Resultatet visar att 28 procent cyklar till skolan, vilket är en ökning med två procent sedan förra mätningen 2016. Undersökningen visar också att antalet elever som går eller cyklar till skolan har minskat sedan mätningen började 2004. Under samma period har skjutsning med bil ökat med elva procentenheter.

Trafikolyckor och trafiksäkerhet

Under 2018 rapporterades totalt 94 trafikolyckor i Växjö kommun. I de flesta olyckorna undkom de inblandade med lindriga skador. En dödsolycka inträffade under 2018. Enligt polisens statistik har antalet trafikolyckor med cyklister inblandade ökat något de senaste åren.

De mest olycksdrabbade korsningarna finns alla i Växjö tätort. För cyklister sker det flest olyckor i korsningen Mörners väg-Liedbergsgatan och gångtrafikanter råkar ut för flest olyckor i korsningen Mörners väg-Kungsvägen.

Tillsammans med polisen har Växjö kommun fortsatt att jobba förebyggande kring cyklisters trafiksäkerhet. Bland annat genom att dela ut reflexvästar och cykellysen och på så vis informera och upplysa om vikten av att synas i trafiken.

Cykelöverfarter och saltsopning

Förutom nya cykelvägar och fler cykelparkeringsplatser har det även införts cykelöverfarter på ett antal platser runtom i Växjö. Cykelöverfarter innebär att fordon har väjningsplikt för korsande cyklister. Cykelöverfarter finns nu på följande ställen:

 • Längs med Storgatan
 • Längs med Sandsbrovägen
 • Längs med Söderleden

Under vintersäsongen fortsatte vi med sopsaltning på fem populära cykelsträckor för att underlätta cykling även vintertid:

 • Stationen- universitetet
 • Runt Växjösjön
 • Storgatan 8sträckan Liedbergsgatan-Arenastaden)
 • Liedbergsgatan (sträckan Storgatan-Pomonavägen)
 • Linnégatan/Sandsbrovägen (sträckan Storgatan-Norremarksvägen)

Ta del av hela cykelbokslutet för 2018

Senast uppdaterad: 24 maj 2019