Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Arbetet med snabbcykelväg längs Söderleden fortsätter

Under hösten påbörjas den tredje etappen av snabbcykelvägen längs med Söderleden. Snabbcykelvägen byggs för att det ska vara snabbt, säkert och bekvämt att cykla mellan kommunens södra och västra delar.

Arbetet påbörjas vecka 36 och kommer att pågå under hösten/vintern 2019. Den här gången är det sträckan från Kala höjden till Infanterigatan som byggs om till snabbcykelväg. Sedan tidigare finns det snabbcykelväg från Vallviksvägen fram till Kala höjden.

Snabbcykelvägen är utformad för att maximera framkomligheten och samtidigt ge cyklister möjlighet att hålla en högre medelhastighet än vad vanliga cykelvägar tillåter. Med utökad bredd har snabbcykelleden separerade filer för cyklister och gående. Cyklister har också en fil i varje riktning.

Under byggtiden kommer det att vara möjligt att köra i båda körriktningarna på Söderleden, men med något begränsad framkomlighet. Cyklister leds om via Sigurdsgatan – Kaptensgatan och omvänt.

Arbetet med snabbcykelvägen genomförs i samband att Växjö Energi lägger nya fjärrvärmeledningar.

Omledning av cykelväg under arbetet med Snabbcykelvägen
Senast uppdaterad: 8 mars 2022