Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Pomonavägen stängs av under arbetet med cirkulationsplats i Hovshaga

Med anledning av byggnationen av cirkulationsplatsen i Hovshaga kommer Pomonavägen, vid korsningen Kungsgårdsvägen, att stängas av under tre veckor. In- och utfart till Hovshaga centrum sker via Björnbärsvägen.

Pomonavägen kommer att vara avstängd för trafik från torsdag 10 oktober till och med 31 oktober. Trafiken kommer att ledas om via befintlig omledningsväg och in- och utfart till Hovshaga centrum sker via Björnbärsvägen.

Gång- och cykeltrafik kommer inte heller ha möjlighet att ta sig förbi arbetsområdet utan leds om via skyltar på plats.

Under hösten 2019 fortsätter arbetet med att bygga en cirkulationsplats i Hovshaga centrum vid korsningen Kungsgårdsvägen – Pomonavägen. Arbetet görs för att skapa en tillgänglig och trafiksäker överfart för både gående, cyklister och biltrafik och en mer attraktiv centrumkärna i Hovshaga. Cirkulationsplatsen kommer att öppna upp för trafik i november 2019.

Mer information om bygget

Senast uppdaterad: 8 mars 2022