Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mer samverkan behövs för levande stadskärna

Idag presenterade Fastighetsägarna och HUI Research rapporten Cityindex som beskriver utvecklingen i Sveriges stadskärnor 2018. I Växjö city minskar den totala omsättningen med 1,1 procent jämfört med 2017 och det är främst sällanköpsvaror och dagligvaror som minskar. Däremot ökar omsättningen för restauranger, hotell och kommersiell handel (frisörer, gym med mera).

- Vi ser en trend att Växjöborna använder city på ett annat sätt idag, med exempelvis fler restaurangbesök. Men det är oroväckande att den totala omsättningen minskar och det är något vi behöver ta in i arbetet med citys utveckling. Vi har nyligen tagit fram en centrumvision och nu gäller det att kraftsamla och gå från ord till handling med sikte att bli Årets stadskärna 2021/2022, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastighetsägarna skriver i rapporten att Sveriges kommuner behöver bli bättre på att våga släppa in näringslivsaktörer i stadsrummet och öppna upp för ännu närmare samverkan. Först då kan vi utveckla levande stadskärnor med en mix av besöksanledningar och olika verksamheter som stärker varandra.

- Detta tar vi till oss av och här kan vi jobba bättre och smartare. Bland annat tar vi nu ett nytag kring stadsmiljöprogrammet, där vi tillsammans bjuder in brett och ska samverka med näringslivsaktörerna på ett ännu tydligare sätt, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Rapporten visar att det i Sverige pågår en strukturomvandling i stadskärnorna. Trenden är att försäljningen av sällanköpsvaror minskar, medan dagligvaror, restaurang- och hotellnäringen ökar tillsammans med mer upplevelsebaserad konsumtion. Under de senaste åren har detaljhandeln tappat i omsättning och har inte längre den givna dragningskraften till stadskärnan. Beklädnadshandeln (som ingår i sällanköpsvaror) är den bransch som har det tuffast i konkurrensen från e-handel, upplevelsekonsumtion och ett konsumentbeteende med ökat fokus kring hållbarhet.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022