Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Söderleden avstängd för genomfartstrafik i helgen

Med anledning av arbetet med snabbcykelvägen och Växjö Energis arbete med att förstärka fjärrvärmenätet kommer Söderleden, sträckan mellan Södra Järnvägsgatan och Södra Allérondellen (Biskopshagen), att stängas av lördag 19 oktober klockan 18 till söndag 20 oktober klockan 12.

Trafiken kommer att ledas om och skyltar för omledning finns i anslutning till Söderleden.

Växjö kommun uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma och följa orange vägvisning.

Arbetet med snabbcykelvägen och fjärrvärmeutbyggnaden pågår under hösten och vintern 2019.

Avstängning av Söderleden
Senast uppdaterad: 8 mars 2022