Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Surbrunnsvägen stängd för genomfartstrafik när Sandsbrovägen får nya cykelpassager

Gång- och cykelvägen längs Sandsbrovägen, vid korsningen Surbrunnsvägen, kommer att breddas och få cykelpassager. Arbetet innebär att Surbrunnsvägen kommer vara avstängd för genomfartstrafik från 21 oktober till och med 7 november.

Genom att bredda gång- och cykelvägen behöver cyklister inte längre cykla ut i gatan vid trafikljusen. Cyklisterna kan istället passera Surbrunnsvägen på cykelpassager på båda sidor av gatan.

Arbetet med att bygga cykelpassager innebär att Surbrunnsvägen kommer att vara avstängd för trafik mellan Blåbärsvägen och Sandsbrovägen samt mellan Kastanjevägen och Sandsbrovägen från 21 Oktober klockan 07.30 till och med 7 November klockan 16.00.

Biltrafiken leds om via Skogslyckevägen- Lillestadsvägen- Gamla Norrvägen- Surbrunnsvägen och omvänt.

Cyklister och gående har möjlighet att ta sig förbi arbetsområdet.

Avstängning Surbrunnsvägen

Röd markering - avstängd sträcka

Blå och orange markering - omledningsväg

Senast uppdaterad: 8 mars 2022