Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Del av Kungsgårdsvägen avstängd 

Arbetet med att bygga cirkulationsplats i Hovshaga går in i sitt slutskede. Infarten till Hovshaga centrum är nu öppen, men cirkulationen är fortsatt avstängd för genomfartstrafik.

Onsdag 6 november till och med torsdag 7 november stängs Kungsgårdsvägen och den tillfälliga omledningsvägen av. Det betyder att biltrafik leds om via Domfällevägen – Segerstadsvägen – Kungsgårdsvägen och omvänt.

Efter den 8 november kommer buss- och biltrafik att kunna köra igenom den nya rondellen.

För gång- och cykeltrafik kommer det att råda begränsad framkomlighet i området till den 27 november, på grund av asfaltering av gång- och cykelvägar.

Avstängning Hovshaga

Röd markering - avstängd väg

Blå markering - omledningsväg

Senast uppdaterad: 4 november 2019