Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny detaljplan gör det möjligt att bygga bostäder på Arenastaden

Idag tog byggnadsnämnden beslut om att anta ny detaljplan för fastigheten Värendsvallen 7 som är en del av Arenastaden. Detaljplanen gör det möjligt att bland annat bygga drygt 400 bostäder på området.

- Med denna detaljplan tar vi ytterligare ett steg framåt i att genomföra den vision som finns för Arenastaden om att området ska utvecklas för såväl idrottsanläggningar som för boende och verksamheter, säger Rickard Karlsson (L), ordförande i byggnadsnämnden.

I norra delen, närmast Hejaregatan, föreslås bebyggelse med kvarter i upp till sex våningar. Samtidigt som det i söder om denna del föreslås en mer öppen bebyggelse i upp till 16 våningar. Bostadsbebyggelse i 16 våningar var tillåtet även i förra detaljplanen.

- Snart kommer det finnas möjlighet för fler att bo på Arenastaden med dess unika förutsättningar. Arenastaden kommer även fortsättningsvis vara ett område för idrott men med bostäder och nya verksamhetslokaler får vi mer liv och rörelse till och på området alla tider på dygnet och av alla åldrar, säger Mikael Johansson, projektledare Arenastaden.

I detaljplanen ingår bland annat förslag om att bygga två nya gator från Hejaregatan för att göra området mer lättillgängligt samt att i väster bygga ett parkeringshus i tre våningar.

Mellan idrotten i söder och bostäderna i norr godkänner detaljplanen att man bygger en park som binder samman området med torg, lekplats och öppna ytor för spontana aktiviteter. Parken ska fungera som en mötesplats för allmänheten, besökare till Arenastaden och boende i området.

Den kommande bostadsbebyggelsen kommer att ske på de två nuvarande naturgräsplanerna i områdets norra del. För att kompensera för detta byggde kommunen 2018 en ny hybridgräsplan med belysning samtidigt som Myresjöhus Arena också fick stöd för byte till hybridgräs.

I dagsläget planerar Växjöbostäder, Kärnhem, NCC och K2A att bygga hyresrätter och bostadsrätter på området. Byggstart kan ske under 2020.

Om Arenastaden

Arenastaden är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och Linnéuniversitetet för att sporten ska möta vardagen och akademin. Arenastaden i Växjö ska vara ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang samt skapa möten mellan människor.

Arenastaden ligger i västra delen av Växjö. Idag finns det flera arenor på området för bland annat hockey, fotboll och innebandy. Nu pågår byggnation av kontor.

Möjlighet för byggnation av bostäder och park är inom inringat område.

Senast uppdaterad: 14 november 2019