Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Riksrevisionen delar Växjö kommuns slutsatser om höghastighetsbanan

Riksrevisionen presenterade igår sin rapport kring planeringen av höghastighetsjärnvägen som är tänkt att gå mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Riksrevisionen riktar i rapporten kritik mot hur arbetet gått till. En del i rapporten handlar bland annat om hur Sverigeförhandlingen kom fram till att dragningen västerut vore bättre än den österut via Växjö.

Riksrevisionen skriver: ”En fråga som kommit att diskuteras är höghastighetsbanans linjedragning genom Småland. De två huvudalternativen var en västlig sträckning förbi Värnamo eller en östlig förbi Växjö. Den östra sträckningen är några mil längre, och det antogs därför att denna skulle bli dyrare. Samtidigt är Växjö en expanderande universitetsort med större befolkningsunderlag än Värnamo och med en flygplats. Sverigeförhandlingen valde att förorda den västliga linjedragningen förbi Värnamo. Företrädare för Sverigeförhandlingen har i intervjuer sagt att denna bedömning inte baserades på några samlade effektbedömningar, utan det var en samlad bedömning av mer kvalitativ art som avgjorde frågan. Det går inte att i efterhand se hur Sverigeförhandlingen kom fram till detta beslut.”

Växjö kommun drev mellan 2015 och 2017 Nätverket höghastighetbanan där regioner och kommuner i sydöstra Sverige tillsammans arbetade för en östlig sträckning av höghastighetsbanan, förbi Växjö. Efter Sverigeförhandlingens beslut om sträckning i februari 2016 har Växjö kommun i olika sammanhang lyft samma felaktigheter och frågetecken som Riksrevisionen nu slår fast i rapporten. Växjö kommun ser mycket positivt på att Riksrevisionen kommit fram till samma slutsatser som Växjö kommun fört fram i arbetet.

Riksrevisionen råder nu regeringen att inte ta nya beslut vad gäller höghastighetståg. Detta eftersom man inte på ett ordentligt sätt från början analyserat om det finns billigare lösningar som uppnår samma resultat.

Hela rapporten. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022