Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu byggs sista etappen av gång- och cykelvägen utanför PostNord

Under vecka 50 påbörjas arbetet med att bygga ut sista etappen av gång- och cykelvägen utanför PostNords lokaler på Nylandavägen i Växjö. Arbetet beräknas pågå till februari 2020.

Under tiden som arbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Nylandavägen men du som bor på Helgön kommer att kunna nå din fastighet under hela byggperioden.

Arbeten pågår mellan de blåa strecken.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022