Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Pollare ska förbättra säkerheten vid Arenastaden

För att besökare till Arenastaden ska kunna röra sig på ett tryggt och säkert sätt inne i det bilfria området införs nu fyra höj- och sänkbara pollare vid infarterna.

Inne på Arenastaden är det ett generellt parkeringsförbud förutom på vardagar klockan 11.00-14.00 vid Tipshallen samt torgytan vid Vida Arena. Under övrig tid aktiveras fyra höj- och sänkbara pollare som gör att endast behörig trafik kan komma in.

Har du ett ärende där du måste köra in i det bilfria området tar du kontakt med den idrottsförening eller företag du ska besöka och de kan sedan sänka pollaren åt dig.
För att köra in och parkera i det bilfria området krävs även ett digitalt tillstånd som fås av Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00. Det gäller inte om du har en aktiv in- och urlastning.

Karta över pollarnas placering vid Arenastaden
Senast uppdaterad: 9 december 2019