Pollare ska förbättra säkerheten vid Arenastaden

För att besökare till Arenastaden ska kunna röra sig på ett tryggt och säkert sätt inne i det bilfria området införs nu fyra höj- och sänkbara pollare vid infarterna.

Inne på Arenastaden är det ett generellt parkeringsförbud förutom på vardagar klockan 11.00-14.00 vid Tipshallen samt torgytan vid Vida Arena. Under övrig tid aktiveras fyra höj- och sänkbara pollare som gör att endast behörig trafik kan komma in.

Har du ett ärende där du måste köra in i det bilfria området tar du kontakt med den idrottsförening eller företag du ska besöka och de kan sedan sänka pollaren åt dig.
För att köra in och parkera i det bilfria området krävs även ett digitalt tillstånd som fås av Växjö kommun på telefonnummer 0470-410 00. Det gäller inte om du har en aktiv in- och urlastning.

Karta över pollarnas placering vid Arenastaden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019