Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya avgifter för parkering i Växjö tätort

För att skapa bättre förutsättningar och ökad tillgänglighet för besökare till Växjö centrum har kommunfullmäktige beslutat om nya regleringar och taxor för parkering. De nya avgifterna börjar gälla tidigast mars 2020.

Regleringar och taxor används som styrmedel för att uppnå målen i antagen Transportplan, där det beskrivs hur Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett effektivt, hållbart och trafiksäkert transportsystem och för att skapa en större omsättning på parkeringsplatserna för att göra centrum mer tillgängligt för de som har behov av att ta bilen.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna följande åtgärder för nya regleringar och taxor i zon 1 och 2.

  • Förlängning av taxetider för zon 1. Avgiften 18 kronor per timme förblir oförändrad men tiden för avgift förlängs till 09.00-21.00 vardagar. Dag före helgdag (lördag) gäller avgift klockan 09.00-12.00, övrig tid avgiftsfritt.
  • Parkeringshuset WTC och Drottninggatan. Avgiften 18 kronor per timme förblir oförändrad men tiden för avgift förlängs till 09.00-21.00 vardagar. Dag före helgdag (lördag) gäller avgift klockan 09.00-12.00. Övrig tid oförändrat.
  • Ändring av zon 2-taxa. Timtaxan höjs till 10 kronor per timme (nuvarande 5 kronor per timme). Dagstaxan höjs till 40 kronor per dag (nuvarande 30 kronor per dag) och månadsbiljetten höjs till 650 kronor per månad (nuvarande 450 kronor per dag).
  • Möjligheter till flerdygnsparkering utökas genom att kvarteret Fabriken blir 7-dygnsparkering.
  • Korttidsparkeringarna ska ses över.
  • Vid parkering på laddplats tillkommer en extra avgift utöver parkeringsavgift med 10 kronor per timme.
  • Uppföljning ska ske i samband med delårsbokslut i augusti 2020.
Senast uppdaterad: 18 december 2019