Nu startar arbetet med Bäckaslövsesplanaden – trafiken börjar ledas om

Den 23 januari påbörjas arbetet med Bäckaslövsesplanaden - en ny stadsgata som binder ihop Storgatan med Söderleden och som blir en ryggrad i nya området Bäckalöv. Trafiken kommer att ledas om till och med november 2020 via en temporär väg genom Bäckaslövsområdet (se karta nedan).

Bild på omledningskarta

Trafiken kommer att ledas om enligt den blå markeringen. Vänligen följ anvisning på plats. Klicka på bilden för större kartvy.

Esplanaden kommer att gå från Samarkandrondellen vid Storgatan, sedan söderut och under järnvägen – rakt igenom Bäckaslöv mot Söderleden. Esplanaden kommer att gå i en tunnel under järnvägen och i samband med dessa arbeten, under senhösten 2020, kommer det att bli kortare avstängning som påverkar tågtrafiken. Mer information kommer.

Bäckaslövsesplanaden är ett steg i att förbättra vägförbindelserna i staden och gatan kommer att bli en helt ny stadsgata för såväl boende i Bäckaslöv som för Växjöbor.

Trafiken kommer att ledas om till och med november 2020. Bäckaslövsesplanaden står helt klar senhösten 2021.

Läs mer om Bäckaslöv på www.vaxjo.se/backaslov

Illustrationsbild över Bäckaslövsesplanaden

Bäckaslövsesplanadens sträckning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020