Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Alvesta och Växjö kommun sätter gemensam utvecklingsstrategi

Alvesta och Växjö kommun har beslutat om en gemensam utvecklingsstrategi för de båda kommunerna. Utvecklingsstrategin visar den gemensamma viljeriktningen från kommunerna med övergripande inriktningar för den fysiska utvecklingen och riktlinjer för hur centralorterna och området däremellan bör utvecklas. 

Utvecklingsstrategin tar bland annat upp hur den framtida bostadsutvecklingen bör se ut. För Växjö kommun ska den bland annat ske i Bredvik, Bäckaslöv samt Gemla och för Alvesta kommun i Aringsås. Den lyfter också vikten av fler nya stationer och en ny gång- och cykelväg för en hållbar arbetspendling.

- Utvecklingsstrategin visar på en gemensam syn och viljeinriktning för hur vi ska stärka regionens utveckling. Den skapar goda förutsättningar för en hållbar region och en gemensam bostads- och arbetsmarknad, säger Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande (S), Alvesta kommun.

- Med en gemensam utvecklingsstrategi får vi ett långsiktigt samarbete på vart vi ska samt vilka utmaningar och förutsättningar vi har. En långsiktigt hållbar utveckling av de båda orterna stärker konkurrenskraften och ökar attraktiviteten för hela regionen, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M), Växjö kommun.

Ur utvecklingsstrategin:

  • Alvesta tätort ska växa starkt österut mot Växjö i området Aringsås. Gemla expanderar runt stationen.
  • Bergkvara gård med omgivningar blir ett område för invånarnas och besökarnas rekreation
  • Hanaslöv utvecklas som friluftsområde för regionens befolkning, med året-runt-aktiviteter
  • Nytt sjukhus etableras i Räppe
  • Växjö stad växer västerut med Räppe/Bredvik, Bäckaslöv, Arenastaden och Västra Mark
  • Stärkt stråk av verksamhetsmark längs med väg 25, med utveckling i västra Växjö och i Alvesta
  • Nya tågstopp planeras i Aringsås, vid sjukhuset, Bäckaslöv, och på längre sikt Brände udde/universitetet.
  • Ny gång- och cykelväg som knyter samman Alvesta tätort, Gemla och Växjö stad
  • Södra länken binder ihop riksväg 27 och 23, söder om Växjö stad

Utvecklingsstrategin , 2 MB.
Kartan visar kommunernas viljeriktning avseende den långsiktiga planeringen. Den ska ses som inriktning och vägledning för den översiktliga och strategiska planeringen över tid.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022