Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ett steg närmare ny verksamhetsmark vid Nylanda

Arbetet med att ta fram ny verksamhetsmark vid Nylanda, nära Småland Airport, pågår. Idag tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att sälja del av kommunens markinnehav i Nylanda till bolaget Hovs Mark och Maskin för att processen ska bli så resurseffektiv som möjligt.

- Vi har många företag som vill etablera sig i Växjö och det är viktigt att vi kan tillhandahålla dem mark. Med detta beslut snabbar vi på processen för att kunna erbjuda attraktiv mark, vilket skapar fler växande företag och fler jobb i vår kommun, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).  

Hovs Mark och Maskin äger redan idag 55 procent i området. Fastighetsgränsen mellan Växjö kommuns och Hovs Mark och Maskins del går idag rakt igenom en kulle som ligger i södra delen. En förutsättning för att på ett hållbart, tids- och kostnadseffektivt sätt kunna göra de arbeten som krävs för att få ner kullen i terrasshöjd är att kullen helt ägs av en markägare.

- Med Hovs Mark och Maskin får vi en aktör och en arbetsplats på området. Vi slipper att ha två entreprenörer på samma område som ska hantera schakt och terrassering. På detta sätt får vi en snabb process och kan ta fram mark på ett hållbart och resurseffektivt sätt, säger Mikael Johansson, projektledare Växjö kommun.

Ärendet ska upp för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige den 24 mars.

Samtidigt pågår ett detaljplanearbete som ska upp till beslut i kommunfullmäktige den 21 april.

Om nya verksamhetsmarken

Företaget Hovs Mark och Maskin och Växjö kommun tecknade 2017 ett samverkansavtal för planeringen och planläggning av ett nytt verksamhetsområde, Nylanda, vid flygplatsen. Arbetet med att planlägga området har sedan dess pågått. Den del (Öjaby 1:17) som köpekontraktet gäller är på cirka 206 400 kvm till en köpeskilling om 10 320 000 kronor. Prissättning är marknadsmässig i enlighet med kommunens riktlinjer.

Arbetet pågår med en ny detaljplan som beräknas vara klar våren 2020. Därefter kommer verksamhetsmarken kunna säljas och exploateras med möjlig första inflyttning under 2021.

Senast uppdaterad: 3 mars 2020