Mark- och miljödomstolen ger dispens för knäroten i Hagavik

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att de ändrar länsstyrelsens beslut om dispens för att flytta den fridlysta orkidén knärot.

Som villkor för dispens meddelar mark- och miljödomstolen att:

  • samtliga uppgrävda exemplar av knärot ska återplanteras i västra delen av Hagaviks planområde samt i Fylleryds naturreservat.
  • det ska finnas en detaljerad plan för flytt och återetablering samt en skötselplan som ska utarbetas i samråd med länsstyrelsen i så god tid att minst en vegetationsperiod kan passera innan arbeten påbörjas som kan hota knärotens växtplats.
  • knärotens etablering och överlevnad ska kontrolleras genom återkommande kontroll under fem år.

Beslutet kan överklagas till den 27 mars 2020. Om beslutet vinner laga kraft kommer detaljplanearbetet fortsätta med nästa steg som är antagande.

Läs mer om detaljplanen här.

Läs mer om bakgrund i nyheten Kommunen överklagar länsstyrelsens beslut om knäroten i Hagavik här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020