Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Drottninggatan och Södra Järnvägsgatan färdigställs under våren/sommaren

Nu startar arbetena med att göra klart Drottninggatan och Södra Järnvägsgatan. Drottninggatan kommer att färdigställas med belysning, gångbanor och trädplantering. Utmed Södra järnvägsgatan blir det ny gång- och cykelbana med träd och belysning på samma sätt som det är österut på gatan. Senare under året kommer även körfälten att asfalteras om.

Arbeten på Drottninggatan

Den 16 mars startade arbetena på Drottninggatan. Inledningsvis kommer arbetena att pågå inom den befintliga avstängningen. Arbetsområdet kommer att flyttas succesivt men det kommer alltid att finnas framkomliga vägar för fordon, cykel och gående. Vänligen följ skyltning på plats. Drottninggatan beräknas vara klar den 17 april.

Arbeten på Södra Järnvägsgatan

Den 20 april påbörjas arbetet på Södra Järnvägsgatan i korsningen med Drottninggatan. Det kommer då att vara begränsad framkomlighet.

Den 4-29 maj stängs Södra Järnvägsgatan av helt för fordonstrafik mellan Tegnérgatan och Wennerbergsgatan. Du som bor utmed gatan kommer att kunna nå din fastighet till fots eller cykel. Du som har fordonsutfart mot Södra Järnvägsgatan kommer att få alternativ utfart mot Trädgårdsgatan.

Alla arbeten beräknas vara klara i början av juli.

Senast uppdaterad: 17 mars 2020