Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun tar omtvistad fråga om vägbelysning till regeringen

Regeringen bör se till att Trafikverket tar sitt ansvar för vägbelysningen utmed riksväg 27 genom Bramstorp, söder om Växjö. Det menar Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö, som i ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), menar att det inte går att föra en konstruktiv dialog med Trafikverket i frågan.

Växjö kommun och Trafikverket har under en tid haft diskussioner och olika uppfattningar om vem som ansvarar för vägbelysningen genom Bramstorp utmed riksväg 27 söder om Växjö. Kommunen anser att det är Trafikverkets ansvar eftersom det är en statlig väg och hänvisar till flera kriterier och tidigare överenskommelser.

- Riksväg 27 är en statlig väg som går rakt genom Bramstorp, är tungt trafikerad och oskyddade trafikanter rör sig i närheten av vägen. Dessa förutsättningar uppfyller med råge den överenskommelse som finns mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Trafikverket. Det är beklagligt att Bramstorpsbornas säkerhets sätts på spel när Trafikverket underlåter att ta sitt ansvar och hedra överenskommelser, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Då ansvarsfrågan inte kunnat lösas är det aktuellt med nedsläckning av vägbelysningen genom Bramstorp och nu har Anna Tenje skrivit ett brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Där pekar hon på varför det är Trafikverkets ansvar och vill också att man ser till att myndigheten lever upp det.

- För kommunerna är Trafikverket en allt för stor och stelbent aktör att kunna föra en konkret dialog med, utan att bli överkörda. Eftersom Trafikverket dessutom anser sig ha tolkningsföreträde, anser jag det nödvändigt att lyfta frågan till regeringsnivå, säger Anna Tenje.

Senast uppdaterad: 20 mars 2020