Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Skadade träd tas bort vid residenset

Kommunen tar ner två hästkastanjer utmed Kungsgatan vid residenset. Anledningen är att en besiktning visade att träden är i dåligt skick. Arbetet kommer att utföras torsdag 2 april.

När kommunen besiktigade träden i Växjö centrum för ett tag sedan visade det sig att två hästkastanjer vid Kungsgatan har rötskador och riskerar att falla omkull. Därför har det beslutats att träden ska tas ner. Under avverkningen den 2 april kommer delar av området att spärras av.

- Vi har undersökt träden och kan tyvärr konstatera att de inte går att rädda med trädvårdsinsatser i form av beskärning eller kompletterande stagning. Ett både svårt och enkelt beslut. Svårt eftersom det är några av Växjös mest värdefulla träd. Rader av hästkastanjer planterades utmed residenset och Stadshotellet redan på 1800-talet och har under många år gett grönska och blomning intill Stortorget. Ett enkelt beslut med tanke på hur rötskadade träden är och de risker våra trädexperter ser i att de är kvar, säger Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare i Växjö kommun.

Eftersom träden är biotopskyddade är länsstyrelsen informerade. Kommunen kommer att ha fortsatta kontakter med länsstyrelsen för att diskutera hur träden kan ersättas.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022