Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Växjö kommun bygger snabbcykelväg på Teleborg

Under april-juni kommer Växjö kommun att genomföra flera förbättringar på cykelvägarna som löper öster och väster om Torparvägen, hela vägen till Vikaholm. Det innebär att sträckan Vikaholm-Södra Järnvägsgatan blir snabbcykelväg.

Först inleds arbetet med att måla nya markeringar för gång- och cykelvägar och väjningslinjer väster och öster om Torparvägen. Det innebär att cyklister prioriteras och det blir väjningsplikt för bilister i samtliga korsningar längs med sträckan. Arbete beräknas vara klart den 30 april. Det är möjligt att passera arbetsplatsen under tiden snabbcykelvägen byggs, men framkomligheten kommer att vara begränsad.

- För att underlätta för cyklisterna ändrar vi väjningsreglerna på 12 platser. Vi gör detta för att prioritera cyklisterna, vilket kommer innebära att bilarna får väjningsplikt vid dessa punkter, säger Per-Olof Löfberg, trafikplaneringschef, Växjö kommun.

I juni påbörjas arbetet med cykelöverfarter med hastighetssäkrade övergångsställen vid Vallviksvägen och Furutåvägen. Det innebär även här att cyklister prioriteras och fordon får väjningsplikt. I samband med dessa åtgärder kommer även en större informationsinsats att göras genom projektet ”Res grönt i gröna Kronoberg”.

- Vi fortsätter arbetet med att nå de högt satta miljömålen i Växjö kommun genom att göra det enkelt, tryggt och tillgänglig för cyklister och gående, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

- Med flera cykelöverfarter skapar vi bättre förutsättningar för cykling, som gör att fler upptäcka friheten att cykla och samhället blir mer hållbart, säger Cheryl Jones Fur (MP), första vice ordförande i tekniska nämnden.

Bakgrund

Informationsinsatsen i samband med den nya snabbcykelvägen är en del i projektet ”Res grönt i gröna Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ” Projektet fokuserar på att minska koldioxidutsläpp från transportsektorn i Kronoberg, bland annat genom att underlätta och inspirera till att välja ett mer hållbart resande till, från och i jobbet. ”Res grönt i gröna Kronoberg ” är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Energikontor sydost länets kommuner, Länsstyrelsen i Kronoberg samt olika företag i länet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2020