Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

140 hektar ny verksamhetsmark på attraktivt läge vid Nylanda

Kommunfullmäktige tog idag beslut om att godkänna detaljplanen för Nylanda verksamhetsområde vid flygplatsen. Det innebär att Växjö snart har 140 hektar ny verksamhetsmark som täcker kommunens behov för många år framöver.

- Trots rådande läge med coronapandemin så måste Växjö kommun tänka långsiktigt och ny verksamhetsmark är ett måste för framtiden. Det är därför glädjande att vi nu kan erbjuda mark vid Nylanda för nya och befintliga företag att etablera sig på. På sikt skapar det fler växande företag och fler jobb i vår kommun, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande (M).

Detaljplanen tillåter verksamheter inom industri, drivmedelsförsäljning, restaurang, kontor och konferenslokaler. Byggstart, planeras tillsammans med Trafikverket, till efter sommaren 2020. Första företaget kommer att kunna flytta in under 2021.

- I dessa tider är det viktigt att hålla hjulen snurrande och skapa möjligheter för Växjös näringsliv att fortsätta utvecklas. Därför investerar nu båda vi som kommun och Hovs Mark och Maskin gemensamt i utbyggnaden av Nylanda. Läget är bra, området är stort och detaljplanen är flexibel, berättar Mikael Johansson, projektledare Växjö kommun.

Bakgrund till nya verksamhetsmarken

Växjö kommun och företaget Hovs Mark och Maskin är markägare och 2017 tecknade parterna ett samverkansavtal för planeringen och planläggning av ett nytt verksamhetsområde vid flygplatsen. Verksamhetsområdet ligger vid riksväg 25 och 30.

Kommunfullmäktige tog den 24 mars beslut om att sälja del av kommunens markinnehav i Nylanda till bolaget Hovs Mark och Maskin för att processen ska bli så resurseffektiv som möjligt.

Mer information om försäljningen i nyheten.

Kommunstyrelsen tog den 7 april beslut om exploateringsavtal mellan Växjö kommun och Hovs Mark och Maskin. Avtalet redovisar hur marken ska fördelas mellan de båda parterna när detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet tydliggör också ansvar och roller för de båda markägarna i den gemensamma utbyggnaden av området.

Vill du etablera ditt företag i Nylanda? Kontakta Kim Linkruus, näringslivsutvecklare på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 eller Henrik Swahn, fastighetschef Hovs Mark & Maskin Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022