Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Bygglovet för nya kommunhuset har gått igenom Mark- och miljödomstolens prövning

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat dom angående bygglov för nya Växjö station och kommunhus.

Bygglovet för Växjös nya station och kommunhus har tidigare överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen meddelar nu att överklagandet kan avslås med bedömningen att tillräckliga åtgärder har vidtagits.

- Det är glädjande att vårt bygglov nu gått igenom såväl Mark- och miljödomstolens som Länsstyrelsens prövning. Nu inväntar vi att bygglovet ska vinna laga kraft, säger Christer Carlsson, vd på Vöfab.

Domen kan överklagas fram till den 28 maj 2020.

Bakgrund

Byggnadsnämnden beviljade den 24 juni ett nytt bygglov för Växjö station och kommunhus. Bygglovet överklagades men Länsstyrelsen beslutade sedan att avslå överklagandet efter att ha gjort bedömningen att Vöfab förtydligat parkeringslösningen. Bygglovet överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen.

Parallellt har arbetet med byggnationen fortsatt. Startbesked finns och byggherren får bygga men Vöfab, som är byggherre, bygger på egen risk. Det innebär att om Vöfab inte får framgång med sitt bygglov har de byggt utan bygglov. Om det skulle inträffa finns flera tänkbara scenarion, men byggherren har då i första hand möjlighet att rätta till de brister som finns och ansöka om ett nytt bygglov.

Senast uppdaterad: 18 september 2020