Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Övergivna cyklar plockas bort

Den 25 maj startar en kontroll av cyklar som står parkerade i Växjö centrum. Cyklar som stått parkerade på samma ställe i mer än tre veckor kommer att transporteras bort.

Kontrollen av parkerade cyklar görs för att det ska bli fler lediga platser i cykelparkeringarna, så att det är enkelt att parkera sin cykel på rätt plats. Det görs även för att förbättra tillgängligheten i centrum

För att se vilka cyklar som är övergivna sätts en lapp på alla cyklar. Cyklar som står parkerade på samma ställe i mer än tre veckor (21 dagar) kommer att transporteras till Växjö Bildemontering. Cyklar som anses vara vrak kommer tillfalla kommunen och skrotas.

Letar du efter din cykel?

Cykeln förvaras under 3 månader. Under den perioden har du möjlighet att hämta ut den. För att få tillbaka din cykel ska du ta kontakt med Securitas på telefon 010-470 16 04. Det kostar 500 kronor inklusive moms att hämta ut cykeln.

Du kvitterar ut cykeln genom att ange

  • märke
  • färg
  • modell (dam/herr)
  • platsen den stod på.
  • ramnummer/chassinummer
  • foto
  • inköpskvitto

Har du nyckel kan du också använda den för att bevisa att cykeln är din.

- Vi är tacksamma för att många väljer att cykla i Växjö. Samtidigt behöver vi se till att det finns goda möjligheter att parkera sin cykel i stan och att felparkerade cyklar inte blir ett hinder för trafik och fotgängare. Cyklar som står utanför cykelställ kan till exempel skapa problem för personer med olika former av funktionsnedsättningar och även utryckningsfordon kan få svårt att komma fram. Därför kommer vi att göra tätare kontroller av parkerade cyklar i Växjö framöver, säger någon Magnus Nykvist, trafikingenjör, Växjö kommun.

Cykelparkeringskontrollen sker enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall (SF 1982:129, § 6) och förordning SFS 1982:198. Länk till annan webbplats.

Visste du ...
Din cykel får inte stå parkerad mer än 24 timmar på samma ställe under vardagar.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022