Nya gatunamn i Växjö och Gemla

Idag tog byggnadsnämnden beslut om flera nya gatunamn i Gemla och Växjö. Företag kommer i framtiden att kunna etablera sig på Skogsödlevägen och bostäder kommer att kunna byggas på Sjukampsvägen.

Detaljplan för Värendsvallen 7, i nordvästra delen av Arenastaden, vann laga kraft i höstas. Nu har de två nya gatorna och parken fått sina namn: Sjukampsvägen och Gymnastikvägen samt Stig Svenssons park. Parken har fått sitt namn efter Stig Svensson som var en svensk fotbollsledare och ordförande i Växjöklubben Östers IF i 43 år.

Nylanda verksamhetsområde

I nya verksamhetsområdet Nylanda får gatorna namn som dels har anknytning till platsen, dels till rödlistade eller fridlysta arter som finns i området: Skogsödlevägen, Spillkråkevägen, Brandtickevägen, Kärrvägen, Ålabäcksvägen, Rosenfinkvägen, Gullhallavägen och Kärrvägen efter Klyngekärr i södra delen av planområdet.

- Namnet Ålabäcksvägen kommer ifrån Ålabäcken som rinner igenom området och Gullhallavägen kommer ifrån torpet Gullhalla som ligger i området. Skogsödlevägen, Spillkråkevägen, Brandtickevägen och Rosenfinkvägen är rödlistade eller fridlysta arter i området, berättar Sanna Lindberg, lantmäterichef.

Norra Öjaby

I norra Öjaby pågår just nu ett detaljplanearbete, varav detaljplanen precis varit ute på granskning. I området finns flera nya gator. Om detaljplanen vinner laga kraft kommer de att få namnen: Travbanevägen, Eknavägen, Sidenmossevägen, fortsättning på Helgövägen, fortsättning på Haguddevägen och Knärotsvägen.

Travbanevägen efter den befintliga travbanan i norra delen av området och Ekna efter en befintlig byggnad. Sidenmossevägen och Knärotsvägen kommer ifrån fridlysta växter som finns i området.

Övriga gator som får namn:

  • I Gårdsby-Fylleryd tillkommer gatan Lilla Fyllerydsvägen.
  • I Öpestorp, Gemla (detaljplan Öpestorp 3:4 m.fl.) finns en gata som tidigare inte fått något gatunamn. Gatan kommer att få namnet Dansbanevägen som anknyter till folkparken.
  • I kvarteret Fabriken, bakom polishuset i Växjö, blir det en förlängning på Askelövsgatan samt parken Askelövsparken och torget Askelövstorget. Askelövsgatan som finns sedan tidigare i området, har sannolikt fått sitt namn efter handelsmannen Pär Askelöf, borgare i Växjö vid 1700-talets början.

Det finns även tre rondeller i Växjö som tidigare inte haft något namn. Dessa kommer nu att få namnen Kungsgårdsrondellen, Fritidsrondellen och Söderledsrondellen.

Söderledsrondellen i korsningen Söderleden/Södra Järnvägsgatan

I norr Kungsgårdsrondellen (rondellen i korsningen Kungsgårdsvägen/Pomonavägen) och i söder Fritidsrondellen (rondellen i korsningen Fritidsvägen/Kungsgårdsvägen)

Om namngruppen

På kommunen finns en namngrupp som tar fram förslag på namn på kommunala gator, parker, torg och rondeller i Växjö kommun som sedan byggnadsnämnden tar beslut om. Namngruppen består av lantmäterichef och representanter från byggnadsnämndens arbetsutskott.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2020