Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ulriksbergsrondellens södra del stängs av 8 juni

Från 8 juni och fram till början av juli stängs södra delen av Ulriksbergsrondellen för trafik på grund av ombyggnation av gång och cykelvägarna i korsningen Mörners väg och Ulriksbergspromenaden. Ombyggnaden görs för att rondellen ska bli säkrare för cyklister och fotgängare.

Arbetet innebär om- och nybyggnad av korsande cykelöverfarter och cykelpassager. Vi kommer också att bygga nya dagvattenbrunnar och förbättra skyltningen.

Trafiken leds om

Trafik som ska norrut på Ulriksbergspromenaden från Storgatan leds via Storgatan-Arabygatan-Hjalmar Petris väg, eller via Storgatan- Liedbergsgatan.

Trafik som ska österut genom Ulriksbergsrondellen från Arabygatan leds via Hjalmar Petris väg- Nydalavägen.

Trafik som ska söderut på Ulriksbergspromenaden efter Ulriksbergsrondellen leds via Mörners väg- Arabygatan- Storgatan.

Vi uppmanar alla trafikanter att planera sin resa, vara uppmärksamma och följa anvisningarna på plats. Tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

På webbsidan om trafikstörningar finns aktuell information om arbetet under hela byggtiden.

Efter semesterperioden fortsätter ombyggnationen och då kommer den norra delen av rondellen att stängas av.

Trafik till adresser på Mörners väg

Fordon som ska till Mörners väg 105, 103, 101, 99, 97, 95, 93 91, 89, 87 och 85 får passera avspärrningen vid Arabygatan ner till utfarten vid Mörners väg. Därefter kommer man inte kunna köra genom rondellen utan istället får man gå västerut igen till Arabygatan.

Fordon som ska till Mörners väg 79, 77, 75, 73, 71, 69 och 67 får tillgång till sina fastigheter genom att komma i västergående körriktning från Liedbergsgatan mot Ulriksbergsrondellen

Avstängning Ulriksbergsrondellen
Senast uppdaterad: 8 mars 2022