Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Detaljplan ska göra det möjligt att bygga 80 nya bostäder i Hovshaga centrum

Behovet av villatomter och flerbostadshus i norra delen av Växjö är stort. Växjö kommun håller därför på att ta fram en ny detaljplan för området vid Hovshaga centrum. Nu ska planen ut på samråd så att bland annat allmänheten kan tycka till om förslaget.

Detaljplanen (Växjö 7:10 m.fl) ska göra det möjligt att bygga cirka 80–100 bostäder, varav 50 villatomter, i norra delen av Växjö.

- Inom Hovshaga centrum planeras för en blandad bebyggelse. Området ligger i ett attraktivt läge nära Helgasjön med Evedal och Kronobergshalvön som erbjuder naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Från planområdet är det enkelt att ta sig ut i naturen både med cykel och till fots, säger Emma Lennartsson, planarkitekt.

Planförslaget innebär även mer verksamhetsmark. Verksamheterna inom området får inte vara av så kallad störande karaktär men marken har ändå planlagts som industri då man inte vill begränsa de verksamheter som kan vara av störande karaktär direkt nordost om området. Kommunen har gjort flera bullerberäkningar.

Planområdet

Området kommer att anslutas till Kungsgårdsvägen via Björksätravägen samt via Älgvägen för verksamhetsområdet. Förslaget inkluderar även en gång- och cykelväg från Hovshaga centrum till Älgvägen.

Norr om förslaget planerar man för två områden med naturmark och i södra delen av området planeras för ett grönt stråk, där det är möjligt att skapa lekytor och andra aktivitetsytor som integreras med naturen.

Du kan lämna synpunkter på förslaget från den 8 juni till 9 augusti via e-post till byggnadsnamnden@vaxjo.se eller post till Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö.

Mer information om detaljplanen

Senast uppdaterad: 8 mars 2022