Klart: ny prognos för Växjö station och kommunhus

Idag presenterades årets tredje ekonomiska sammanställning för byggnationen av Växjö station och kommunhus från Växjö kommuns externa konsult. Prognosen visar ytterligare kostnadsförbättringar jämfört med tidigare prognoser – totalt 39 miljoner sedan första prognosen 2019 som då visade på 636 miljoner. Den nya prognosen visar nu på en prognostiserad kostnad för Växjö station och kommunhus på 597 miljoner.

- Genom att vi tidigt tog tag i ekonomin, kontinuerligt följt utvecklingen, projektet har styrt upp där det behövts och genom ett bra samarbete med vår partner har vi fått ned kostnaderna. Nu ser vi till att kostnadsutvecklingen håller i sig, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Prognosen, med Skanskas avstämningsdatum den 10 juni, visar på minskade kostnader på ytterligare 18,4 miljoner jämfört med förra prognosen. Förbättringarna sedan föregående prognos beror till stor del på att arbetet med invändiga ytskikt såsom målning och golvläggning går bättre än förväntat. En stor del av besparingarna ligger i att arbetet flyter på utan problem vilket ger färre arbetstimmar.

- Projekten är inne i en period då mycket av arbetet flyter på bra och vi har fortsatt kunna göra betydande besparingar, genom vår gemensamma projektstyrning, utan att för den del ge vika på kvalitén. Sedan vi satte riktkostnaden på 585 miljoner har det även tillkommit lagkrav inom säkerhet som vi förhållit oss till. Det är därmed extra glädjande att vi lyckats få ned prognosen. Flyter arbetet på som det gör nu tror jag på en fortsatt positiv utveckling, säger Tony Söderena, projektledare på Vöfab.

- Jag är oerhört glad och stolt över att vi arbetat in de ökade kostnaderna med förstärkt säkerhet och fasadändringar som tillkom efter kontraktskrivningen på 585 miljoner, säger Anna Tenje (M).

 

P1 – 2019

P2 – 2019

P3 – 2019

P4 - 2020

P1 - 2020

P2 - 2020

P3 - 2020

Skanskas prognos

649 miljoner

644 miljoner

643 miljoner

638 miljoner

626,5 miljoner

615 miljoner

597 miljoner

Vöfabs prognos

636 miljoner

637 miljoner

636 miljoner

630 miljoner

626 miljoner

615 miljoner

597 miljoner

Att Skanska nått takvärdet för sin del av incitamentsutfallet gör att de besparingar som nu görs helt tillfaller kommunen.

Nya kommunhuset planeras vara klart våren 2021 medan stationen öppnar upp för resenärer efter sommaren 2021.

Om prognosen

Skanskas prognosrapporter ligger till grund för den externa konsultens sammanställning men siffrorna är endast beräkningar och kan komma att ändras.

Ernst & Young, kommunens externa konsult, utgår i sammanställningen ifrån riktkostnaden på 585 miljoner för Skanskas byggnation av Växjö station och kommunhus. I prognosen finns inte kostnader för markköp, Vöfabs byggherrekostnader eller parkeringsköp med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020