Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun bygger rondell på Torparvägen

För ökad säkerhet och bättre trafikflöde kommer Växjö kommun att bygga en rondell på Torparvägen, vid korsningen in mot Seglarevägen

Arbetet kommer att starta måndagen den 14 september och vara klart under december 2020.

Under tiden leds trafiken på Torparvägen om via en tillfällig väg. Följ skyltningen på plats.

Om Telestadshöjden

Detta är en del i utvecklingen av nya bostadsområdet Telestadshöjden. Här kommer det att byggas bostäder, en förskola och en skola. Just nu pågår arbeten i nya området med att bygga ut vatten- och avloppsledningar samt gator. Utbyggnaden kommer att ske i två etapper, varav den första förväntas vara klar i början av 2022.

omledningsväg Torparvägen
Senast uppdaterad: 8 mars 2022